Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Zakup paliw płynnych