Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zakup paliw płynnych