Jesteś tutaj: Start / Dyrekcja

Dyrekcja

Dariusz Mierzejewski
p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce

  1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jego zadań.
  2. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością przy pomocy Z-cy Dyrektora, Głównego Księgowego i Kierowników Wydziałów.
  3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje we wszelkich sprawach Zastępca Dyrektora lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik WORD.

Tadeusz Lipka
Zastęca Dyrektora

Zastępca Dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Administracyjno-Technicznym i Wydziałem Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego.
W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka, Zastępca Dyrektora Ośrodka przejmujme jego wszystkie funkcje i uprawnienia.