Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zakup paliw płynnych