Jesteś tutaj: Start / Gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gospodarka finansowa

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443)
 2. Przychodami Ośrodka są:
  1. wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
  2. wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. wpływy z działalności, o której mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
  1. bieżącego utrzymania Ośrodka;
  2. wykonywania zadań, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
  3. inwestycji związanych z działalnością Ośrodka;
  4. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które Ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt. a-c.
 4. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WORD Ostrołęka
Data utworzenia:2017-03-01
Data publikacji:2017-03-01
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodzińśki
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:3248